تعداد مقالات: 325

3. ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه ‏های پژوهش و توسعه در بنگاه ‏های یکپارچه‌ساز سیستم ‏های پیچیده

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-36

رضا نورایی بیدخت؛ محسن حامدی؛ عزت الله اصغری زاده


5. ارائه چارچوبی برای ترکیب روش های مدل‌سازی سیستم های پیچیده فنی ـ اجتماعی با استفاده از فراترکیب تفسیری انتقادی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-38

علی محقر؛ منوچهر انصاری؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد میرکاظمی‌مود


6. طبقه بندی پروژه ها در مدیریت سبد پروژه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره MHDIS

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-40

فاطمه ممی زاده؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمدرضا مهرگان


8. مکان‌یابی با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل حداکثر پوشش

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 9-32

علی محقر؛ سارا آریائی


9. طراحی شبکه زنجیره امداد چندهدفه برای پاسخگویی به زلزله تحت عدم اطمینان

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-36

علی بزرگی امیری؛ سهیل منصوری؛ میرسامان پیشوایی


10. مدل‌سازی پویایی در زنجیره تأمین یک محصول جدید مبتنی بر رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 9-36

علی محقر؛ سید حمید هاشمی پطرودی؛ حمیدرضا طلایی


11. برنامه‌ریزی تولید- توزیع ادغام‌شده با رویکرد بهینه‌سازی استوار در زنجیره تأمین سه‌سطحی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-28

مقصود امیری؛ مجید برزگر؛ امیرحسین نیکنام‌فر


12. توسعه یک رویکرد برنامه‌ریزی فازی استوار برای طراحی زنجیره تأمین حلقه‌بسته

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-43

مجتبی فرخ؛ عادل آذر؛ غلامرضا جندقی


14. طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تأمین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تأمین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 9-39

سید فرامرز قرآنی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ ابوالفضل کزازی


15. طراحی یک مدل شبیه‌سازی موجودی چندسطحی، چندمحصولی و مقایسه آن با مدل های منتخب (مورد مطالعه: صنایع فولاد ایران)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-38

سیدمحمدرضا داودی؛ فریبرز جولای؛ علی محقر؛ محمدرضا مهرگان


18. طراحی و ترسیم نقشه‏ ی علم نوین تحقیق در عملیات نرم

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 9-29

محمدرضا مهرگان؛ محمّدرضا اخوان انوری؛ کامیار رئیسی‏ فر


21. مسئله مکان یابی یال هاب پوششی تحت شرایط اختلال

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 9-29

احسان نیکبخش؛ سید حسام الدین ذگردی


22. مدل‌سازی تفسیری ساختاری ریسک‌های زنجیره تأمین پروژه در شرکت های گاز استانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 9-37

علی محمدی؛ علینقی مصلح شیرازی؛ محمدباقر احمدی؛ پیام شجاعی


24. تئوری چشم‌انداز و مدلسازی الگوی تصمیم‌گیری مدیران در بخش صنعت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 9-33

علی نقی مصلح شیرازی؛ محمد نمازی؛ علی محمدی؛ احمد رجبی


25. ائتلاف یا استقلال؟ تعیین تصمیم‌ مناسب برای سطوح مختلف زنجیره‌های تأمین سه سطحی

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 9-34

حنان عموزاد مهدیرجی؛ احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ محمد مدرس یزدی