سیاست خودآرشیوی

سیاست‌های ذخیره‌سازی و خودآرشیوی برای نویسندگان

نویسندگان مجاز هستند آثار خود را به صورت آنلاین در مخازن (انباره‌های) موضوعی یا موسسه‌ای یا در وب سایت خود قرارداده و یا ارسال کنند. نسخه‌های پیش‌ از انتشار که به‌صورت آنلاین ارسال می‌شوند باید به محض در دسترس قرار گرفتن شماره، شامل یک نقل قول و پیوند به نسخه نهایی منتشر شده در مجله باشد. نسخه‌های پس از انتشار (از جمله PDF نهایی ناشر) باید شامل یک نقل قول و پیوند به وب‌سایت مجله باشد.