آمار یکسال گذشته:

تعداد مشاهده مقاله 34,811
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29,314
نسبت مشاهده بر مقاله 118
نسبت دریافت فایل بر مقاله 99.37
تعداد مقالات ارسال شده 250
تعداد مقالات رد شده 130
درصد عدم پذیرش %52
تعداد مقالات پذیرفته شده 46
درصد پذیرش %24
زمان پذیرش (روز) 164
تعداد داوران 119

اهداف فصلنامه چشم‌انداز مدیریت صنعتی

  • انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در حوزه‌های مرتبط با مدیریت صنعتی.
  • کمک به مسئله‌یابی و تحلیل علمی مسائل و مشکلات صنعت و ارائه راهکارهای عملی.
  • ارتقاء سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان و مدیران.
  • طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های مرتبط با مدیریت صنعتی.
  • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت صنعتی و جهت‌دهی به پژوهش‌های این حوزه.
 

  درباره فصلنامه چشم‌انداز مدیریت صنعتی

      نوع اعتبار
      ضریب تاثیر در ISC
      رتبه مجله براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم
      توالی انتشار
      سیاست انتشار
      زبان
      نوع انتشار
      نوع داوری
      استفاده از مشابهت‌یاب قبل از ارسال به داوری
      هزینه بررسی اولیه و انتشار
      میانگین مدت زمان داوری
      درصد پذیرش
علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
۰.۲۳۲ (مشاهده جزئیات)
ب (پرتال نشریات علمی)
فصلنامه
دسترسی آزاد به متن کامل مقالات
فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)
چاپی و الکترونیکی
دوسو ناشناس، داوری همتایان
دارد (مشاهده جزئیات)
دارد (مشاهده جزئیات)
۴.۸ ماه
۲۴ درصد (مشاهده جزئیات)

 

Creative Commons License 

 نشریه چشم‌انداز مدیریت صنعتی، تحت قانون بین المللی کپی رایت  Creative Commons: BY-NC می‌باشد.

 

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

عضویت نشریه در شبکه‌های اجتماعی علمی:

       

 

4.8

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، بهار 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی دستیار سردبیر
شاپا چاپی
2251-9874
شاپا الکترونیکی
2645-4165

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان