طراحی و ترسیم نقشه‏ ی علم نوین تحقیق در عملیات نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

چکیده

با توجه به پیچیده و گسترده شدن طیف مسائل تصمیم‏گیری، شاخه‏ای نوپا در تحقیق در عملیات تحت عنوان تحقیق در عملیات نرم (SOR) شکل گرفته است. برخلاف دیدگاه سخت و کلاسیک، تحقیق در عملیات نرم از روش‏های کیفی و تفسیری برای تفسیر، تعریف و بررسی جوانب مختلف مسأله مورد بررسی استفاده می‏کند. از سوی دیگر، ترسیم نقشه حوزه‏های علم به تعیین جایگاه آن قلمرو در گستره‏ دانش کمک و نسبت آن را با سایر حوزه‏ها بهتر مشخص می‌کند. در این پژوهش، با استفاده از فرآیند شش‌مرحله‏ای ترسیم نقشه علم، پژوهشگران کوشیده‏اند نقشه علم تحقیق در عملیات نرم را براساس طبقه‏بندی‏های موضوعی پایگاه استنادی علوم (ISI) ترسیم کنند. در گام نخست این فرآیند، داده‏ها استخراج و در گام دوم، واحد تحلیل انتخاب شد. در گام سوم و چهارم، فراوانی مقالات بررسی و شباهت میان مقالات استخراج‌شده تعیین گشت. در گام پنجم، حوزه‏های مرتبط با یکدیگر با استفاده از یک الگوریتم خوشه‏بندی شناسایی و در گام ششم، نقشه‏های قلمروی موضوعی با گام‏های خوشه‏بندی ترسیم و تحلیل شد. درنهایت، شش خوشه در مجموعه‏های علوم مدیریتی و اجتماعی، مجموعه علوم مهندسی، دانش‏های مطالعات رفتاری، دانش محیط و جغرافیا، جامعه‏شناسی و منابع طبیعی و مجموعه ریاضی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desining and Mapping Soft Operations Research as a New Science Area

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Mehregan 1
  • Mohammad Reza Akhavan Anvari 2
  • Kamyar Raissifar 2
1 Professor, Tehran University.
2 Ph.D Student, Tehran University.
چکیده [English]

According to complication and developments in decision problems, a new approach has been formed in OR, called Soft Operations Research (SOR). SOR uses qualitative and interpretive methods to interpret, define and consider different aspects of the problem. On the other hand, mapping science areas helps determining their position and their relations with other areas of knowledge. In this research, SOR map has been generated using a six steps process of mapping science based on ISI database. At first, data were extracted, and then analysis level was selected. Considering papers’ frequencies and similarity between them were the next phases. In fifth phase, the related areas were determined using one of the clustering algorithms, and then maps of different areas was generated and analysed. Finally, six clusters were obtained: management and social sciences, engineering sciences, behavioral studies, environmental studies, sociology, natural resources, and mathematics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Operations Research
  • Mapping Science
  • ISI