کلیدواژه‌ها = پویایی‌شناسی سیستم
مدل پذیرش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 9-39

10.52547/jimp.10.1.9

مهدی باستان؛ معصومه زارعی؛ علی‌محمد احمدوند


مدل علّی - معلولی مسئله حوادث رانندگی در ایران: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 115-143

مسعود ربیعه؛ هدایت سالاری؛ محمد مهدی کرمی؛ مصطفی ضیایی؛ عزیزالله یعسوبی