نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز.

2 استاد، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

10.52547/jimp.2022.224233.1314

چکیده

تا کنون در ایران اقدامات مختلفی در جهت افزایش همکاری‌های دانشگاه و جامعه بخصوص صنعت انجام شده است اما به نظر می‌رسد که این فرایند هنوز به‌خوبی انجام نمی‌شود. در واقع عدم وجود نگاه سیستمی و پویایی‌های موجود باعث شده ارتباط دانشگاه با جامعه به‌خوبی بررسی نگردد و بسیاری از زوایا نادیده گرفته شود. در این راستا هدف مطالعه حاضر، ارائه مدل پویای ارتباط دانشگاه با جامعه با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم برای رفع موانع و تعارضات باتوجه‌به داده‌های تاریخی است. برای این منظور سه متغیر اصلی مقاله‌نویسی، کیفیت آموزش و طرح‌های برون‌دانشگاهی در نظر گرفته شده است. ارتباط بین این شاخص‌ها در مدل تحقیق حاضر از طریق متغیر ظرفیت در دسترس اعضای هیئت‌علمی است که منبع مشترک بین هر سه متغیر اصلی نیز است. برای اعتبارسنجی مدل از آزمون باز تولید رفتار و تحلیل حساسیت مدل استفاده شد. پس از تأیید اعتبارسنجی مدل سیاست‌های مختلف بررسی و بهترین سیاست به‌منظور بهبود سه متغیر اصلی باتوجه‌به منبع مشترک ظرفیت در دسترس اعضای هیئت‌علمی انتخاب شد. یافته‌های شبیه‌سازی نشان داد تسهیم بودجه دانشگاه در شاخص‌های اصلی مقاله‌نویسی، کیفیت آموزش و طرح‌های برون‌دانشگاهی تحت‌تأثیر اختلاف مقاله‌نویسی، کیفیت آموزش و طرح‌های برون‌دانشگاهی با مقدار هدف‌گذاری شده نتایج قابل قبولی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide a model for budget policy in university-community communication programs with a system dynamics approach (case study: Ferdowsi University of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Javad Nazarian Jashnabadi 1
  • Alireza Pooya 2
  • Rooholah Bagheri 3

1 PhD student, Shiraz University.

2 Professor, Ferdowsi University of Mashhad.

3 Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad.

چکیده [English]

Various measures have been undertaken in Iran to increase cooperation between universities and society, especially in the industrial part. However, evidence suggests that collaboration is not as good as it should be. The lack of a systemic view and the existing dynamics have caused the relationship between universities and society to be poorly investigated and many aspects to be ignored. In this regard, the present study aims to present a dynamic model of university-society communication with a system dynamics approach to resolving obstacles and conflicts according to historical data. To that end, three main variables have been taken into consideration; Essay writing, Quality of education, and extracurricular projects. The relationship between these indicators in the current research model was established by the faculty member capacity variable, which is a common source between all three main variables. To validate the model, a behavior reproduction test and model sensitivity analysis were used. After confirming the validation of the model, different policies were investigated and the best policy was selected to improve the three main variables according to the faculty member capacity variable. Results of the simulation showed that the distribution of the university budget in the main indicators of essay writing, quality of education, and extracurricular projects under the influence of the disparity of essay writing, quality of education, and extracurricular projects with the targeted amount had acceptable results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Industry
  • Society
  • Relationship between university and society
  • System dynamics