مدلسازی قیمت تمام شده خدمات بانکی با استفاده از روش هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت و پویایی‌شناسی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

4 دانش‌آموخته‌ دکترای تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.48308/jimp.14.2.206

چکیده

مقدمه و اهداف: پاسخگویی به نیاز سهامداران و سرمایه‌گذاران، کسب سود و درآمد و پوشش هزینه‌های جاری از بزرگ‌ترین اهداف هر واحد اقتصادی است. بانک‌ها و مؤسسه‌­های مالی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و محاسبه و درک هزینه از مهم‌ترین فعالیت‌­های آن‌ها به­‌شمار می‌­رود. رشد سازمان‌ها در دنیای رقابتی امروز نیازمند اتخاذ استراتژی­‌های مناسب درجهت افزایش کیفیت خدمات و محصولات و کاهش قیمت تمام‌شده آن­ها است. برای رسیدن به این هدف در­اختیار­داشتن ابزاری برای تحلیل هزینه‌های مرتبط و سیاست‌گذاری در زمینه بهای تمام‌شده خدمات و محصولات اهمیت بسزایی دارد. در عصر حاضر، شرکت‌هایی که از سیستم هزینه‌یابی سنتی استفاده می‌کردند، مجبور به کنارگذاری سیستم قدیمی خود و پذیرش سیستم‌های هزینه‌یابی جدیدتر شده‌­اند. سیستم‌های هزینه‌یابی سنتی عمدتاً از اندازه‌گیری‌های حجمی برای تخصیص هزینه‌ها استفاده می­‌کردند؛ اما سیستم‌های هزینه‌یابی مدرن باید پویا و انعطاف‌پذیر باشند و امکان محاسبه انواع مختلف هزینه‌ها از جمله محصولات، فعالیت‌ها، کانال‌های توزیع و مشتریان را با در­نظر­گرفتن همه تنوع و پیچیدگی‌هایی که مشخص‌کننده فرآیندهای تولید و کسب‌وکار مدرن هستند، فراهم کنند. در این پژوهش، مدلی برای محاسبه بهای تمام‌شده خدمات بانکی مبتنی بر هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت طراحی و ارائه شده است.
روش‌ها: با توجه به شاخص‌ها و تعاریف موجود از انواع روش پژوهش، پژوهشی حاضر از نوع توسعه‌ای-کاربردی است. با توجه به وجود عوامل مختلف تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده و اثرات غیرخطی و حلقوی آن‌ها و در­نظر­گرفتن بانک به‌عنوان یک سیستم پیچیده، از روش پویایی‌شناسی سیستم­‌ها برای مدل‌سازی بهره گرفته شد. از نظر گردآوری داده‌­ها، این پژوهش از نوع توصیفی است. روش‌های گردآوری داده‌ها، مطالعات کتابخانه‌ای شامل بررسی منابع و مراجع موجود در زمینه هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و اصول پویایی‌شناسی سیستم‌ها، شبیه‌سازی‌های صورت گرفته در خصوص بهای تمام‌شده خدمات بانکی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها و منابع دیگر اعم از کتاب­ها، مجلات، مقاله‌­ها و پایان‌نامه‌های داخل و خارج از کشور از طریق کتابخانه‌های معتبر، مراکز جست­‌وجوی اطلاعات و سایت‌های معتبر است.
 یافته‌ها: در این پژوهش مدل‌­های تفضیلی مربوط به دو محصول، یعنی محصول مضاربه و محصول سپرده طراحی شده است؛ سپس نمودارهای علت و معلولی و نرخ و حالت آن­ها رسم شده و پس از آزمون مدل‌­ها، سیاست‌های پیشنهادی طراحی و مقایسه شده‌­اند. در این پژوهش، چهار سیاست ارتقای بهره­‌وری، تعدیل نیروی انسانی، بازمهندسی فرایندهای کسب‌وکار و مکانیزه­‌کردن فرایندها برای بهبود رفتار سیستم پیشنهاد شده است. برای انتخاب بهترین سیاست، یعنی سیاستی که بتواند بیشترین میزان کاهش هزینه­‌ها را در دوره مشابه به دنبال داشته باشد، همه سیاست‌ها با هم مقایسه شدند. نتایج این مطالعه نشان می­‌دهد که سیاست مبتنی بر مکانیزه­‌شدن و بازمهندسی فرآیندها سیاست بهتری هستند؛ بنابراین سیاست‌گذاری عمومی بانک برای کاهش قیمت تمام‌شده محصولاتش می‌­تواند ترکیبی از بازمهندسی فرایندها و بعد مکانیزه کردن آن­ها باشد.
نتیجه‌گیری:‌ با درنظرگرفتن محیط پویای کسب‌وکار و بانک به‌عنوان یک سیستم پیچیده که در آن متغیرهای زیادی از یکدیگر تأثیر پذیرفته و بر روی هم تأثیر می­‌گذارند، از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌­ها برای مدل‌سازی بهای تمام‌شده خدمات بانکی استفاده شد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری عمومی بانک برای کاهش قیمت تمام‌شده محصولاتش می‌تواند ترکیبی از بازمهندسی فرایندها و مکانیزه‌­کردن آن‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Cost of Banking Services Using the Activity-Based Costing Method and System Dynamics

نویسندگان [English]

 • Ameneh Khadivar 1
 • Mohammad Reza Rostami 2
 • Arezoo Keshmiri 3
 • Samaneh Rahimian 4
1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 M.A. Student, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
4 Ph.D., Department of IT Management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Meeting the needs of shareholders and investors, generating profit and income, and covering current expenses are the primary objectives of any economic entity. Banks and financial institutions are no exception, and calculating and understanding costs is one of their most critical activities. In today's competitive environment, organizations must adopt strategies that enhance the quality of services and products while reducing their costs. To achieve this, having tools for analyzing related costs and formulating cost policies for services and products is essential. Companies that previously used traditional costing systems have had to transition to newer, more dynamic, and flexible costing systems that account for various costs, including products, activities, distribution channels, and customers, reflecting the complexity of modern business and production processes. This article presents a model for calculating the cost of banking services using activity-based costing.
Methods: The research described in this article is developmental-applied. Given the various factors affecting costs and their nonlinear and cyclical effects, which render banks as complex systems, the methodology of system dynamics was used for modeling. This research is descriptive in terms of data collection methods, which included library studies reviewing sources and references on activity-based costing and systems dynamics principles, simulations concerning the cost of banking services using systems dynamics, and other sources such as books, magazines, articles, and theses from reputable libraries, information search centers, and credible websites.
Results and discussion:  In this study, detailed models for two products, mudarabah and deposits, were developed. Cause-and-effect diagrams and their rates and statuses were drawn, and after testing the models, proposed scenarios were designed and compared. Four scenarios were suggested to improve system behavior: improving productivity, adjusting human resources, re-engineering business processes, and automating processes. To select the best policy—one that achieves the most significant cost reduction over a similar period—all policies were compared. The study's findings indicate that the policy of mechanization and process re-engineering is the most effective. Therefore, the bank's general policy for reducing product costs can be a combination of re-engineering and mechanizing processes.
Conclusions: Considering the dynamic business environment and banks as complex systems where many variables influence each other, the systems dynamics approach was employed to model the cost of banking services. The simulation results show that a combination of process re-engineering and automation can serve as an effective policy for reducing the cost of banking services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cost of Banking Services
 • Activity-Based Costing
 • System Dynamics
 • Process Re-engineering
 • Automation of Processes
 1. Abbas, S. S., Kakkar, M., Rogawski, E. T., & Roadmap to Combat Zoonoses in India (RCZI) initiative. (2014). Costs analysis of a population level rabies control programme in Tamil Nadu, India. PLoS neglected tropical diseases, 8(2), e2721.
 2. Abdul, A. Abdullahi, I. O. (2008). The practicability of activity base costing (system in hospitality industry). Journal of the Department of Accounting, Nasarawa State University, 36-49.
 3. Al Nasser, A. & Li, W. (2008).Why Did ABC Fail at the Bank of China? Management Accounting Quarterly, 9(3), 7-14.
 4. Altawati, N. O. M. T., Kim-Soon, N., Ahmad, A. R., & Elmabrok, A. A. (2018). A review of traditional cost system versus activity based costing approaches. Advanced science letters, 24(6), 4688-4694.
 5. Anvari Rostami, A., Rezayat, E. Comparative evaluation of the profitability of Islamic contract bank credits using the activity-based valuation method and the traditional valuation method: the case of Iran Export Development Bank. (In Persian).
 6. ArabMazar Yazdi, M., naseri, M. Assessing the feasibility of designing a model for calculating the cost of bank deposits using the ABC method: the case of Refah Bank. (In Persian).
 7. Asadi, Gh., Mashayekhi, B., & Yazdanian, A. (1395). Feasibility of design and deployment of activity-based costing (ABC) in Iran's banking industry. Journal of Financial Management Perspective, 6(2), 23-44 (In Persian).
 8. Bolzoni, A. R., Segna, E., Beltramini, G. A., Sweed, A. H., Giannì, A. B., & Baj, A. (2020). Computer-aided design and computer-aided manufacturing versus conventional free fibula flap reconstruction in benign mandibular lesions: an Italian cost analysis. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 78(6), 1035-e1.
 9. Carenys, J., & Sales, X. (2008). Costing the banking services: a management accounting approach. Journal of money, investment and banking, 6(1), 8-9.
 10. Cetinã, J. Mihail, N. (2007). Price Strategies in Banking Marketing. Economie teoreticã aplicatã, 25-32.
 11. Charaf, K., Rahmounib, A. F. A., & Sabar, M. (2022). The association between Activity-Based Costing and performance: Empirical evidence from Moroccan companies. Accounting and Management Information Systems, 21(1), 25-45.
 12. Chea, A. C. (2011). Activity-Based costing System the Service sector: A Strategic Approach for Enhancing Managerial Decision Making and Competitiveness. International Journal of Business and Management, 6, 3-10.
 13. Colwyn Jones, T., & Dugdale, D. (2002). The ABC bandwagon and the juggernaut of modernity. Accounting, Organizations and Society, 27(1), 121–163.
 14. Cooper, R., & Kaplan, R. S. (1988). Measure costs right: Make the right decision. Harvard Business Review, 66(5), 96–103.
 15. Doushabi, B. (1394). Estimating the cost of government service center activities using the costing method based on time-oriented activity (a case study of a government service organization in Iran). Quality & Standard Management Journal, 18. (In Persian).
 16. Emblemsvag, J. (2001). Activity-based life-cycle costing. Managerial Auditing Journal, 16(1), 17-27. doi.org/10.1108/02686900110363447
 17. Filali, T. (2023). The impact of advanced management accounting methods on the quality of financial reporting: the case of the Jordanian banking system.
 18. Garoon, R. B., Lin, W. V., Young, A. K., Yeh, A. G., Chu, Y. I., & Weng, C. Y. (2018). Cost savings analysis for a diabetic retinopathy teleretinal screening program using an activity-based costing approach. Ophthalmology Retina, 2(9), 906-913.
 19. Glaeser, E., Jacobs, B., Appelt, B., Engelking, E., Por, I., Yem, K., & Flessa, S. (2020). Costing of Cesarean Sections in a Government and a Non-Governmental Hospital in Cambodia—A Prerequisite for Efficient and Fair Comprehensive Obstetric Care. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(21),
 20. Gunasekaran, A. Sarhadi, M. (1998). Implementation of activity-based costing in manufacturing. International Journal of Production Economics, 56-57, 231-242.
 21. Gupta, M. Galloway, K. (2003). Activity-based costing/management and its implication for operation management. Tec novation, 23, 131-138.
 22. Hasanzadeh, R., & Seyed Nejhad, M. (2007). A comparative study of traditional costing and activity-based costing in Iran Tractor Forging Co. Journal of Management Scince, 3(1), 239-63. (In Persian)
 23. Hashemzadeh, G., & Bahrami, M. (1395). Modeling of Near Field Communication Technology Adoption using System Dynamics Approach. The Journal of Industrial Management Perspective, 6(4), 181-204. (In Persian)
 24. Hazard, J. (2011). Organizational change and the introduction of activity based costing in a UK clearing bank.
 25. Jafary, M. R., Amini, M. R., Sanjari, M., Aalaa, M., Goudarzi, Z., Najafpour, Z., & Mohajeri Tehrani, M. R. (2020). Comparison home care service versus hospital-based care in patients with diabetic foot ulcer: an economic evaluation study. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 19(1), 445-452.
 26. Juan, N. (2000). Utilizing an activity-based approach for estimating the costs of college and university academic programs (dissertation). [USA]: Baylor University: 114 P.
 27. Kaplan, R., & Anderson, S. R. (2007). Time-Driven Activity-Based Costing: A Simpler and More Powerful Path to Higher Profits. Boston, MA: Harvard business press.
 28. Kaplanoğlu, V. Baykasoğlur, A. (2008). Application of activity-based costing to a land transportation company: A case study. International Journal of Production Economics, 116, 208-324.
 29. Karamouz, S., Ahmadi Kahnali, R., & Ghafurnia, M. (1398), Performance Measurement of Supply Chain Quality Management by Combination Balanced Scorecard and System Dynamics. The Journal of Industrial Management Perspective, 9(3), 165-193. (In Persian)
 30. Khatiri, M., Zakizadeh, M., & Taherkhani, A. (2013). Calculating the cost of undergraduate school of humanities by activity-based costing method, Islamic Azad University of Takestan. Journal of Qquantitative Studies in Management, 4(3), 141-152. (In Persian).
 31. Koshan, H. M. (2019). Reduction the Costs of Investigating in Financial Industry Based on Activity-Based Costing and Supply Chain.
 32. Maiyaki, A. A. (2011). The practicability of activity-based costing (ABC) in the Nigerian retail banks. European Journal of Operational Research, 4, 351-354.
 33. Malakouti, A. (1381). Investigating the basics of allocation of indirect costs in Saderat Bank of Iran, Master's Thesis, Higher Institute of Banking. (In Persian).
 34. McCafferty, A. (2019). Using activity based costing to inform resource allocation [dissertation]: Clemson University: 97 P.
 35. Namazi, M., Nazemi, A. (1391). Comparative evaluation of the information usefulness of activity-based costing system with traditional costing in electronic banking. Accounting and Auditing Review. 19(3), 119-138 (In Persian).
 36. Nazarian Jashnabadi, J. Pooya, A., & Bagheri, R. (1402). Provide a Model for Budget Policy in University-Community Communication Programs with a System Dynamics Approach (Case Study: Ferdowsi University of Mashhad). The Journal of Industrial Management Perspective, 13(49), 9-39. (In Persian)
 37. Nazemi, A., Seyedi, S. A. (1391). Application of activity-based costing in banks (case study: Mehr Bank Branches, Razavi Khorasan Province). Management Accounting Journal, 12, 51-65. (In Persian).
 38. Poursaedi, M. (2017) Calculating the cost of student training by Activity Based Costing In Sama School. Journal of Afaq Human Science, 11, 27- 43. (In Persian).
 39. Rahnamay Roodposhti, F. (1388). Activity based costing, Termeh Publications. Tehran. (In Persian).
 40. Rahnamay Roodposhti, F. Gharshi, D., Farsi, A., & Norouzi, M. (1397). Time-oriented activity-based costing (TD-ABC) in the banking industry (Agricultural Bank case study). Journal of Managerial accounting and auditing knowledge, 7(27). 29-38. (In Persian).
 41. Sadat Razeghi, F. (1385). Feasibility of establishing activity-based costing in Refah Bank branches. Master's thesis, Higher Institute of Banking. (In Persian).
 42. Sánchez-Rebull, M. V., Niñerola, A., & Hernández-Lara, A. B. (2023). After 30 Years, What Has Happened to Activity-Based Costing? A Systematic Literature Review. SAGE Open13(2), 21582440231178785.
 43. Soodbakhsh, A., & Jahanshad, A. (2020). Activity-Based Management and Banking Health Assessment System. International Journal of Finance & Managerial Accounting, 4(16), 119-136.
 44. Spedding, T. A. & Sun, G.Q. (1999). Application of discrete event simulation to the activity based costing of manufacturing systems. International Journal of Production Economics, 58, 289-301.
 45. Sterman, J. D. (2000). Business dynamics, system thinking and modeling for a complex world. Irwin, McGraw-Hill, ISBN: 978-0072389159.
 46. Stopka, O., STOPKOVA, M., Rybicka, I., GROSS, P., & JEŘÁBEK, K. (2021). Use of activity-based costing approach for cost management in a railway transport enterprise. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 111, 151-160.
 47. Turner, M. J., & Hilton, R. W. (1989). Use of accounting product-costing systems in making production decisions. Journal of Accounting Research, 27(2), 297-312.
 48. Vetchagool, W., Augustyn, M. M. & Tayles, M. (2020). Impacts of activity-based Costing on organizational performance: evidence from Thailand. Asian Review of Accounting, 28(3), 329-349.
 49. Vieira, R., Hoskin, K., & Fitzgerald, L. (2004). Management accounting change in the financial services sector: the case of activity-based costing in a Portuguese bank. In 26th Annual Congress European Accounting Association.
 50. Wruuck, P. (2013). Pricing in retail banking (Scope for boosting customer satisfaction & profitability). DB Research Management.