نویسنده = مقصود امیری
طبقه‌بندی و تخصیص تأمین‌کنندگان به مشتری در زنجیره تأمین تاب‌آور با استفاده از یادگیری ماشین

دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 39-70

10.48308/jimp.13.3.39

مهدی اسماعیلی؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی


طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه‌بسته کاغذسنگی با استفاده از برنامه‌ریزی محدودیت شانس انعطاف‌پذیر امکانی تصادفی استوار

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 45-81

10.52547/jimp.12.1.45

سید جلال‌الدین حسینی دهشیری؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ میرسامان پیشوایی


ارائه مدل بهینه‌سازی استوار به‌منظور طراحی زنجیره تأمین خون جامع تحت شرایط عدم‌قطعیت عرضه و تقاضا

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-116

10.52547/jimp.11.1.81

طاهر کوچکی تاجانی؛ علی محتشمی؛ مقصود امیری؛ رضا احتشام راثی


طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر رویکرد مالی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 9-40

10.52547/jimp.10.4.9

حمیده قنبری؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری؛ قاسم بولو؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


رویکردی ترکیبی برای توسعه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر همکاری در زنجیره تأمین صنایع لوازم‌خانگی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 89-119

10.52547/jimp.10.1.89

آرش شهریاری‌نیا؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ابوالفضل کزازی


شناسایی و مقوله بندی فعالیت‌های مرتبط با توسعه تأمین‌کننده در صنعت خودرو

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 9-54

10.52547/jimp.9.3.9

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل‌زاده


توسعه و حل یک مدل تعیین اندازه انباشته دو سطحی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 109-137

محمد ابراهیمی؛ مقصود امیری


طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تأمین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تأمین

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 9-39

سید فرامرز قرآنی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ ابوالفضل کزازی


طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل عاملی و اوزان مشترک (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 45-76

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی


مدل یکپارچه انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره تأمین: رویکرد قابلیت‌های فناوری اطلاعات

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 91-115

مجید هوشمندی ماهر؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت


تخصیص ایستگاه‌های امداد جاده‌ای با‌استفاده از مدل صف هایپرکیوب در طول بزرگراه تهران - قم

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 45-70

مقصود امیری؛ سید محمدعلی خاتمی‌فیروزآبادی؛ محمدصادق مبین