نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 استاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

3 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

هزینة مواد خام و اجزای تشکیل‌دهندة محصول، درحدود 60% از بهای تمام‌شده (در برخی از صنایع تا 80%) را در برمی‌گیرد. در چنین شرایطی، منبع‌یابی مناسب، می‌تواند نقشی کلیدی در کارایی و اثربخشی سازمان ایفا نموده و تأثیر مستقیمی در کاهش هزینه‌ها، سودآوری و انعطاف‌پذیری یک شرکت داشته باشد. هدف این مقاله ارائة یک مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه‌ای و دیمتل[1]، به­منظور لحاظ وابستگی میان معیارهای مؤثر بر انتخاب تأمین‌کننده و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان است. پس­از شناسایی معیارها و به­منظور شناسایی و فرمول‌بندی وابستگی‌ها از روش دیمتل استفاده شده و برای استخراج اوزان معیارها و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان فرآیند تحلیل شبکه‌ای به­کار گرفته شده است. باتوجه به افزایش اهمیت فناوری اطلاعات در موفقیت زنجیرة تأمین، معیار قابلیت‌های فناوری اطلاعات به­عنوان یک معیار مجزا مد نظر قرار گرفته است. به­منظور نمایش کارایی مدل ارائه‌شده، از مثالی عددی (مبتنی بر اطلاعات واقعی یک شرکت خودرویی) استفاده شده است. نتایج حاصل، نشانگر آن است که معیارهای هزینه و مالی، تحویل و قابلیت‌های فناوری اطلاعات به­عنوان مهم­ترین معیارها شناسایی شده‌اند. در انتهای نتایج و پیشنهادات ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Integrated Approach for Supplier Selection in a Supply Chain: IT Capabilities Approach

نویسندگان [English]

  • Majid Hoshmandi Maher 1
  • Maghsoud Amiri 2
  • Laya Olfat 3

1 Ph.D student, Alame Tabatabaei Univercity.

2 Professor, Allameh Tabatabaei University.

3 Associate Professor, University of Allameh Tabataba'i.

چکیده [English]

In most industries the cost of raw materials and component parts constitutes almost 60% percent of cost of a product (in some industries up to 80%). In this situation، proper sourcing can play a key role in an organization's efficiency and effectiveness، because it has a direct effect on cost reduction، profitability and flexibility of a company. In this paper، a hybrid model consist of Decision making trial and evaluation laboratory- DEMATEL and analytic network process-ANP is presented. In order to construct the inter relation between criteria, DEMATEL is used and to incorporate the effective criteria، analytic network process approach is utilized. Considering increasing importance of IT in supply chain's success, IT capabilities is applied as separate criteria. After developing the model، a numerical example is presented. Result shows that financial and cost, delivery, and IT capabilities are most criteria in supplier selection process. At the end، results and suggestion will be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Supplier Selection
  • Analytic Network Process
  • Decision Making Trial and Evaluation Laboratory