نویسنده = عادل آذر
ارائه مدل پیش‌بینی ریسک‌های بحرانی شبکه انتقال گاز با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی

دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 281-322

10.48308/jimp.13.1.281

محمد صادق بهروز؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ عادل آذر؛ عزت‌اله اصغری‌زاده


طراحی مدل بهینه‌سازی دوسطحی برای زنجیره تأمین با ساختار تخفیف پلکانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 9-44

10.52547/jimp.12.1.9

مریم کولیائی؛ عادل آذر؛ علی رجب‌زاده قطری؛ محمود دهقان نیری


طراحی مدل زنجیره فولاد و برآورد میزان مصرف با رویکرد مدل‌سازی عامل‌بنیان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 33-52

10.52547/jimp.11.1.33

عادل آذر؛ مهدی مشایخی؛ مجتبی امیری؛ حسین صفری


ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد کسب‌وکار با رویکرد هم‌افزایی زنجیره ارزش

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 63-91

امیرکامران کیامهر؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری؛ محمدعلی عمادی


طراحی مدل سنجش تاب آوری زنجیره تأمین با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 91-114

مصطفی جهانی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر


توسعه یک رویکرد برنامه‌ریزی فازی استوار برای طراحی زنجیره تأمین حلقه‌بسته

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 9-43

مجتبی فرخ؛ عادل آذر؛ غلامرضا جندقی


ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 75-93

عباس رضائی پندری؛ عادل آذر؛ الهوردی تقوی؛ عباس مقبل باعرض


شناسایی و استخراج مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک سازمان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 85-107

نوید جعفری‌نژاد؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر


ارائه مدل سنجش عملکرد سازمان های چابک: رویکرد مدل‌سازی ساختاری–تفسیری

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 87-109

روح‌الله رازینی؛ عادل آذر؛ مهدی محمدی


تحلیل پویای ارتباط صنعت و دانشگاه در خط مشی های آموزش‌عالی برنامه‌ پنجم توسعه با رویکرد پویایی سیستم

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 79-115

عادل آذر؛ داود غلامرضایی؛ حسن دانایی‌فرد؛ حمید خداداد حسینی


طراحی چارچوبی برای اندازه‌گیری کیفیت خدمات در زنجیره‌ تامین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 9-24

عادل آذر؛ مسلم علی‏ محمدلو؛ عباس مقبل باعرض؛ پرویز احمدی


طراحی مدل ریاضی انعطاف پذیری سیستم تولیدی

دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 65-79

عادل آذر؛ حامد عبّاسی