دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. مدل تصادفی چندهدفه به منظور تعیین نوع، ظرفیت و محل نصب تولیدات پراکنده در زنجیره تأمین جدید صنعت برق

صفحه 9-39

10.52547/jimp.11.2.9

احمد قربانخانی؛ علی مروتی شریف‌آبادی؛ سید حبیب‌الله میرغفوری؛ سید حیدر میرفخرالدینی


5. طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی زنجیره تأمین سبز شرکت‌های تولیدی صادراتی

صفحه 125-144

10.52547/jimp.11.2.125

عیسی نریمانی قورتلار؛ ناصر فقهی فرهمند؛ نازنین پیله‌وری؛ کمال الدین رحمانی؛ محمدرضا معتدل