دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، خرداد 1398 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر تصمیم ‏گیری مشتریان با ترجیحات ریسک متفاوت بر ارائه‏ کنندگان وارانتی: رویکرد عامل محور

صفحه 31-59

10.52547/jimp.9.1.31

عزت الله اصغری زاده؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ حسین صفری؛ مهسا سلطانی نشان


مقاله پژوهشی

اولویت بندی شاخص های بلوغ HSE (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز سرخون و قشم)

صفحه 169-191

10.52547/jimp.9.1.169

امید سهرابی؛ محمد غفورنیا؛ محمدرضا بهبودی؛ حسین توکلی