دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1395 
5. حل مسئله تعیین توالی عملیات خودرو با در‌نظر‌گرفتن اختلالات تأمین پیش‌بینی‌نشده

صفحه 123-148

حسین رضائی بدر؛ فریبرز جولای؛ غلامرضا اسماعیلیان؛ پرویز فتاحی