دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، شهریور 1395 
حل مسئله تعیین توالی عملیات خودرو با در‌نظر‌گرفتن اختلالات تأمین پیش‌بینی‌نشده

صفحه 123-148

حسین رضائی بدر؛ فریبرز جولای؛ غلامرضا اسماعیلیان؛ پرویز فتاحی