دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مدل تأمین پایدار قطعات تجهیزات دوار صنعت نفت ایران با استفاده از فراترکیب پویایی سیستم (SD) و آشکارسازی و آزمودن پیش فرض‌های استراتژیک(SAST)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.29252/jimp.2021.185006.1150

مهناز حسین زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ حکیم قیم


2. توسعة یک مدل ریاضی چندهدفه برای مسئلة زمانبندی خدمة پرواز و حل آن توسط روش‌های MODE و NSGA-II

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.29252/jimp.2021.184390.1026

وحید برادران؛ امیرحسین حسینیان


3. یک روش فراابتکاری برای مسئله مکانیابی مسیریابی هاب با تصمیمات ظرفیت و بالانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.29252/jimp.2021.185013.1151

بهنام وحدانی؛ مریم سادات قیاسی


4. ارایه مدلی برای ارزیابی توانمندی های چندگانه زنجیره تامین پایدار بر پایه هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.29252/jimp.2021.184990.1145

ولی اله اصلانی لیائی؛ صادق عابدی؛ رضا احتشام راثی؛ علی رضا ایرج پور


5. ارائه مدل ریاضی مکان‌یابی، چندکالایی و چند دوره‌ای در زنجیره حلقه بسته پایدار با در نظر گرفتن ریسک و عدم قطعیت در تقاضا و کیفیت (یک مطالعه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

10.52547/jimp.2021.184991.1146

سینا ساجدی؛ امیر همایون سرفراز؛ شهروز بامداد؛ کاوه خلیلی دامغانی


6. یکپارچه سازی ماتریس چند دامنه و سیستم استنتاج فازی در طراحی، ایجاد و توسعه نقشه راه فناوری برای سیستم‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

10.52547/jimp.2021.185481.1204

سید محمد سجادیان؛ رضا حسنوی؛ مرتضی عباسی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ مهدی کرباسیان


7. مدل تعیین سیاست های پیش فروش در راستای تسهیل تولید مسکن و دستیابی به منافع مالی سازنده و خریدار براساس رویکرد پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.52547/jimp.2021.220173.1228

علی محقر؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ مهناز حسین زاده؛ غلامرضا هروی؛ مجتبی فلاح نژاد


8. شناسایی عوامل موثر بر تجربه مشتری و تاثیر رضایت مشتری بر خرید مجدد در خرده‌فروشی‌های آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.52547/jimp.2021.184939.1137

محمد علی طوسی؛ مهدی سادات رسول؛ سپیده شفیعا


9. تحلیل تطبیقی- فازی قابلیت نوآوری ملّی مبتنی بر نتایج مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.52547/jimp.2021.220922.1247

محمدعلی ترابنده؛ بهروز دری نوکرانی؛ علیرضا موتمنی؛ مسعود ربیعه


10. شناسایی آثار تقلب بر مدل‌های اعتبارسنجی مشتریان حقوقی با استفاده از داده‌کاوی (موردمطالعه: یکی از بانک‌های توسعه‌ای ایرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.52547/jimp.2021.184864.1124

سید مهدی سادات رسول؛ امید مهدی عبادتی؛ مهسا سادات بختیاری


11. رابطه بین قابلیت لجستیک و ریسک در تاب آوری زنجیره تأمین حمل و نقل کالا با رویکرد تحلیل همبستگی کانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

10.52547/jimp.2021.185152.1176

منصور جنگی زهی؛ احمد گائینی