کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 12
1. ارائه‌ی مدلی دینامیکی برای ارزیابی میزان لارج بودن عملکرد متوازن یک زنجیره‌ی تأمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

10.52547/jimp.2021.220569.1234

محمدرضا عاطفی؛ رضا رادفر؛ عزت الله اصغری زاده


2. طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر رویکرد مالی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 9-40

10.52547/jimp.10.4.9

حمیده قنبری؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری؛ قاسم بولو؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


3. ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با تلفیق کارت امتیازی متوازن و پویایی‌شناسی سیستم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 165-193

10.52547/jimp.9.3.165

سیده سوده کارآموز؛ رضا احمدی کهنعلی؛ محمد غفورنیا


5. طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 163-197

الهام اسدپور؛ علیرضا پویا؛ ناصر مطهری فریمانی


6. ارائه الگوی پاداش چندسطحی مبتنی بر عملکرد با استفاده از روش پرومتی اصلاح شده

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-104

علی مهرابی؛ فرج اله رحیمی؛ رضا صالحی


7. شناسایی و تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت کلاس جهانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-66

حسن فارسیجانی؛ ندا جلالیون؛ محسن مردانی


8. طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل عاملی و اوزان مشترک (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-76

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی


9. ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 75-93

عباس رضائی پندری؛ عادل آذر؛ الهوردی تقوی؛ عباس مقبل باعرض


11. گونه‌شناسی دیدگاه‌های عاملین توسعه خوشه‌های صنعتی با محوریت عوامل مؤثر بر عملکرد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-55

اکبر عالم تبریز؛ حسن فارسیجانی؛ فرهاد فرزد؛ سید هادی میرقادری


12. ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ورودی-خروجی محور

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-56

حسن فارسیجانی؛ محمد حسین آرمان؛ علیرضا حسین بیگی؛ اعظم جلیلی