نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی عملکرد آموزشی با رویکرد مقایسه‌ای تحلیل شبکه‌ای و دیمتل

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 85-100

داوود طالبی؛ آسیه آرش‌پور


3. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 9-27

داوود طالبی؛ بهرنگ خسرو نوبری؛ مینا فدوی‌اردستانی