ارزیابی عملکرد آموزشی با رویکرد مقایسه‌ای تحلیل شبکه‌ای و دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

هر نهادی برای آگاهی از جایگاه خود در میان دیگران و بهبود عملکردش، باید به صورت مستمر ارزیابی شود. اولین گام برای ارزیابی درست، هدفگذاری ارزیابی و سپس تدوین شاخص‌هایی است که رسیدن به آن اهداف را ممکن می‌کنند. نکته مهم دیگر، تعیین اولویت شاخص‌ها و تأثیری است که هر‌یک از آن‌ها بر دیگران دارد. در این خصوص روش‌های متفاوتی وجود دارد که از میان آن‌ها می‌توانبه روش تحلیل شبکه‌ای و روش دیمتل اشاره کرد. فرآیند تحلیل شبکه‌ای یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و نسبتاً جدیدی است که تمام روابط داخلی بین اجزا را به صورت  نظام‌مند مورد بررسی قرار می‌دهد. روش دیمتل نه‌تنها می‌تواند روابط علت و معلولی بین شاخص‌ها را به صورت یک مدل ساختاری در بیاورد،‌ بلکه می‌تواند به عنوان روشی برای مدیریت وابستگی‌های درونی مجموعه‌ای از عوامل نیز به کار گرفته شود. در این مقاله سعی خواهد شد بر اساس رویکرد مقایسه‌ای دو روش تحلیل شبکه‌ای و دیمتل، برای اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی آموزشی دانشگاه شهید بهشتی و تعیین ارتباطات درونی آن‌ها راهکاری ارائه شود تا این دانشگاه را برای ارزیابی عملکرد آموزشی خود توانمندتر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Performance Evaluation with the Comparative Approach of ANP and DEMATEL

نویسندگان [English]

  • Davood Talebi 1
  • Assieh Arashpour 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.
2 MS, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

Any organization needs to be continuously evaluated to improve its performance and be aware of its position among the others. The first step to perform the evaluation correctly is to elucidate the evaluation’s goal and define some indicators to achieve it. Another important factor is to prioritize these indicators and consider how they affect each other. There are different ways to determine this interrelations such as analysis network process (ANP) and Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL).ANP is one of the relatively new MCDM methods that can deal with the relationship between indicators systematically. In addition, the DEMATEL methodology is not only able to visualize the casual relationships between indicators as a structural model, but also can manage the interrelations between a set of factors. Hence, this paper proposes an effective model based on DEMATEL and ANP methods to prioritize the key educational factors. The results would enrich the educational evaluation of Shahid Beheshti University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Performance
  • Analysis Network Approach
  • Dematel Method