نویسنده = داود طالبی
طراحی مدل ریاضی مکان‌یابی تسهیلات رقابتی چند محصول چند رقیب

دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 71-95

10.52547/jimp.12.4.71

سمیه ملکی؛ اکبر عالم تبریز؛ داود طالبی؛ علیرضا موتمنی


ارزیابی عملکرد آموزشی با رویکرد مقایسه‌ای تحلیل شبکه‌ای و دیمتل

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 85-100

داوود طالبی؛ آسیه آرش‌پور


شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 9-27

داوود طالبی؛ بهرنگ خسرو نوبری؛ مینا فدوی‌اردستانی