نویسنده = میرسامان پیشوایی
تعداد مقالات: 8
1. یک مدل برنامه‌ریزی دو مرحله‌ای برای آمایش کشت برنج تحت شرایط عدم قطعیت پویا (مورد مطالعه: ایران)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 145-176

10.52547/jimp.11.2.145

حسین ابراهیمی محمودی؛ میرسامان پیشوایی؛ ابراهیم تیموری


3. ارائه یک مدل برای برنامه‏ ریزی اصلی زنجیره‏ تأمین پایدار با ملاحظه یکپارچگی جریان مالی و فیزیکی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-62

امیرسالار محمدی؛ اکبر عالم تبریز؛ میرسامان پیشوایی


4. ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه زنجیره تأمین پیوند اعضای ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 151-177

بهاره کارگر؛ میرسامان پیشوایی؛ فرناز برزین پور


5. طراحی شبکه زنجیره امداد چندهدفه برای پاسخگویی به زلزله تحت عدم اطمینان

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-36

علی بزرگی امیری؛ سهیل منصوری؛ میرسامان پیشوایی


8. یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای یکپارچه سازی جریان مالی و فیزیکی در برنامه ریزی اصلی زنجیره تأمین

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 139-167

محدثه کلانتری؛ میرسامان پیشوایی؛ سعید یعقوبی