نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 7
1. ارائه روشی برای تعیین استراتژی مناسب خرید براساس رویکرد پرتفولیوی خرید

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 55-82

10.52547/jimp.10.2.55

مجید اسماعیلیان؛ اعظم سادات خلیلی؛ ماندانا توکلی


3. بررسی کارایی و پیش‌بینی‌پذیری کالاهای صنعتی با رویکردهای بنیادین و تکنیکال

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 107-135

سمیه رافعی؛ مجید اسماعیلیان؛ محمود بت شکن


4. انتخاب و زمان‌بندی چندین پروژه با محدودیت منابع در چندین حالت اجرایی به‌منظور حداکثر‌کردن ارزش فعلی خالص

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 79-100

امید موحدیان عطار؛ مجید اسماعیلیان؛ داریوش محمدی زنجیرانی


5. توسعه و کاربرد تکنیک‌هایPROMETHEE-IV، LINMAP و FIS در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره پیوسته

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 111-136

مجید اسماعیلیان؛ سمیه محمدی؛ سیده مریم عبداللهی؛ مسلم علی محمدی


6. شناسایی و رتبه‌بندی محرک‌های چابکی سازمان با استفاده از تکنیک FTOPSIS و برنامه‌ریزی کسری

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 91-114

بهنام مولوی؛ مجید اسماعیلیان؛ رضا انصاری


7. طراحی مدل غیرخطی فازی انتخاب تأمین‌کننده در حالت منبع‌یابی چندگانه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 81-105

مسعود ربیعه؛ مجید اسماعیلیان