توسعه و کاربرد تکنیک‌هایPROMETHEE-IV، LINMAP و FIS در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره پیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه اصفهان.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه اصفهان.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

چکیده

مسائل تصمیم‌گیری چند‌شاخصه (MCDM) به دو گروه تصمیم‌گیری چندمعیاره (MADM) و تصمیم‌گیری چندهدفه ((MODM طبقه‌بندی می­شوند. در روش‌های MODM فضای تصمیم پیوسته و در روش‌های MADM فضای تصمیم گسسته است و تعداد محدودی گزینه ازپیش‌تعیین‌شده وجود دارد و گزینه برتر (ارجح) گزینه‌ای است که مجموع عملکرد آن در معیارهای مختلف بهتر از سایر گزینه‌ها باشد. تکنیک‌های MADM مختلفی برای تصمیم‌گیری در فضای گسسته ارائه شده­اند که تعدادی گزینه ازپیش‌تعیین‌شده را با استفاده از چندین معیار که به‌صورت مقادیر ثابتی هستند، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند. در بسیاری از مسائل گزینه­ها مجموعه گسسته نبوده و به‌صورت مجموعه­ای پیوسته درنظر گرفته می‌شوند. در این مقاله تکنیک‌هایPROMETHEE-IV ، LINMAP و  FISبرای مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره با گزینه­های پیوسته مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای بررسی عملکرد روش­های ارائه‌شده، یک مثال عددی از مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره پیوسته با چهار معیار و گزینه‌هایی که در یک صفحه پیوسته (فضای ) قرار دارند، بررسی شده است. نتایج حاصل از مثال عددی، نشان‌دهنده توانایی مدل‌های ارائه‌شده در یافتن نقطه یا نقاط ارجح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Application of LINMAP, PROMETHEEIV, and FIS in Continuous Multi-Criteria Decision-Making Problems

نویسندگان [English]

  • Majid Esmaelian 1
  • Somaye Mohammady 2
  • Sayedeh Maryam Abdollahi 2
  • Moslem Alimohammadi 3
1 Assistant Professor, Isfahan University.
2 MA, University of Isfahan.
3 MA, University of Isfahan.
چکیده [English]

MCDM problems can be classified into multi-attribute decision making and multi-objective decision-making. In MADM methods, the decision space is discrete and there are a limited predetermined alternative, and preferred alternative has a total performance better than other alternatives in all criteria. Until now different version of out-ranking methods are used for decision making in discrete space while evaluated and ranked some predetermined options using several constant criteria. In most of multi-criteria decision problems, set of alternatives is not discrete and considered as a continuous sets. In this paper, PROMETHEE-IV, FIS and LINMAP techniques has been used for multi-criteria decision problems with continuous alternatives. Then we have been investigate a problem of continuous multi-criteria decision making, with four criteria and alternatives in continuous space  to evaluate the performance of the proposed method. The results of numerical examples show the capability of the proposed model in finding the preferred point(s).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous MADM
  • Discrete MADM
  • PROMETHEE IV
  • LINMAP
  • Fuzzy Inference System