نویسنده = حسین صفری
توسعه مدل مدیریت زنجیره تأمین هوشمند در صنعت کالاهای تندمصرف

دوره 13، شماره 4، 1402، صفحه 108-148

10.48308/jimp.13.4.108

علی هورشاد؛ حسین صفری؛ روح اله قاسمی


طراحی مدل زنجیره فولاد و برآورد میزان مصرف با رویکرد مدل‌سازی عامل‌بنیان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 33-52

10.52547/jimp.11.1.33

عادل آذر؛ مهدی مشایخی؛ مجتبی امیری؛ حسین صفری


بررسی تاثیر تصمیم ‏گیری مشتریان با ترجیحات ریسک متفاوت بر ارائه‏ کنندگان وارانتی: رویکرد عامل محور

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 31-59

10.52547/jimp.9.1.31

عزت الله اصغری زاده؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ حسین صفری؛ مهسا سلطانی نشان


توسعه مدل به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تأمین با رویکرد نگاشت علّی

دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 131-151

حسین صفری؛ علی مهرابی؛ فاطمه حشمتی‌پور