دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1398 
7. اولویت بندی شاخص های بلوغ HSE (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز سرخون و قشم)

صفحه 169-191

امید سهرابی؛ محمد غفورنیا؛ محمدرضا بهبودی؛ حسین توکلی