بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

  • ثابت، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین.

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

X

  • Xu، Yuchun [1] دانشیار، دانشگاه کرانفیلد انگلستان.