آمار یکسال گذشته:

تعداد مشاهده مقاله 18,298
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19,830
نسبت مشاهده بر مقاله 64.2
نسبت دریافت فایل بر مقاله 69.58
تعداد مقالات ارسال شده 205
تعداد مقالات رد شده 102
درصد عدم پذیرش %50
تعداد مقالات پذیرفته شده 41
درصد پذیرش %24
زمان پذیرش (روز) 143
تعداد داوران 114

اهداف فصلنامه چشم‌انداز مدیریت صنعتی

  • انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در حوزه‌های مرتبط با مدیریت صنعتی.
  • کمک به مسئله‌یابی و تحلیل علمی مسائل و مشکلات صنعت و ارائه راهکارهای عملی.
  • ارتقاء سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان و مدیران.
  • طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های مرتبط با مدیریت صنعتی.
  • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت صنعتی و جهت‌دهی به پژوهش‌های این حوزه.
 

  درباره فصلنامه چشم‌انداز مدیریت صنعتی

      نوع اعتبار
      ضریب تاثیر در ISC
      رتبه مجله براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم
      توالی انتشار
      سیاست انتشار
      زبان
      نوع انتشار
      نوع داوری
      استفاده از مشابهت‌یاب قبل از ارسال به داوری
      هزینه بررسی اولیه و انتشار
      میانگین مدت زمان داوری
      درصد پذیرش
علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
۰.۲۳۲ (مشاهده جزئیات)
B (پرتال نشریات علمی)
فصلنامه
دسترسی آزاد به متن کامل مقالات
فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)
چاپی و الکترونیکی
دوسو ناشناس، داوری همتایان
دارد (مشاهده جزئیات)
دارد (مشاهده جزئیات)
۴.۸ ماه
۲۴ درصد (مشاهده جزئیات)

 

Creative Commons License 

 نشریه چشم‌انداز مدیریت صنعتی، تحت قانون بین المللی کپی رایت  Creative Commons: BY-NC می‌باشد.

 

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

عضویت نشریه در شبکه‌های اجتماعی علمی:

       

 

4.8

شماره جاری: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، زمستان 1399 

1. طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر رویکرد مالی

صفحه 9-40

10.29252/jimp.10.4.9

حمیده قنبری؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری؛ قاسم بولو؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی دستیار سردبیر
شاپا چاپی
2251-9874
شاپا الکترونیکی
2645-4165

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان