کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین
تعداد مقالات: 15
1. رویکردی ترکیبی در ارزیابی عوامل دخیل در رقابت‌پذیری زنجیره تأمین صنعت لاستیک‌سازی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 185-212

سعید صادقی دروازه؛ عباس شول؛ ندا رسولی


3. برنامه‌ریزی تولید- توزیع ادغام‌شده با رویکرد بهینه‌سازی استوار در زنجیره تأمین سه‌سطحی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-28

مقصود امیری؛ مجید برزگر؛ امیرحسین نیکنام‌فر


7. طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تأمین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تأمین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 9-39

سید فرامرز قرآنی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ ابوالفضل کزازی


11. مدلسازی ریاضی زنجیره تأمین خدمات ارتباط ثابت ایران با استفاده از مفهوم سیستم های پویا

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-50

نظامالدین فقیه؛ حبیباله رعنایی کرد شولی؛ علی محمدی؛ علی حسین صمدی؛ محمد هاشم موسوی حقیقی؛ محمد غفورنیان


12. ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده با لحاظ شاخص‌های قابلیت‌های رقابتی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 143-161

محسن شفیعی نیک‌آبادی؛ مریم همتی؛ ایمان خلقی


14. هماهنگی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی: رویکرد تئوری برخاسته از داده ها

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 29-63

علی محقر؛ محمدرضا صادقی مقدم


15. طراحی و بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 61-89

اکبر عالم تبریز؛ عماد روغنیان؛ مصطفی حسین زاده