ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده با لحاظ شاخص‌های قابلیت‌های رقابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استایار، دانشگاه سمنان.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه سمنان.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان.

چکیده

طی سال‌های اخیر، مسئله انتخاب تأمین‌کننده به یکی از مهم‌ترین ملاحظات در برقراری یک سیستم زنجیره تأمین اثربخش تبدیل شده است. بسیاری از عوامل کیفی و کمی، مانند کیفیت، قیمت، انعطاف‌پذیری و عملکرد تحویل، باید در تعیین تأمین‌کننده مناسب مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین انتخاب تأمین‌کننده یک مسئله تصمیم‌گیری چندشاخصه است. مدل‌ها و روش‌های متعددی برای مقابله با این مسئله توسعه یافته است. در این مطالعه، کاربرد تکنیک FRSدر مسئله ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده تشریح شده است. برای محاسبه اوزان هریک از شاخص‌ها از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. حسن این روش در این است که جنبه مثبت یا منفی شاخص‌ها، تأثیری در روش محاسبه ندارد. این مطالعه از نوع توصیفی است و در شرکت‌های بزرگ قطعه‌ساز خودرو در شهر سمنان انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که شرکت‌های پارمیدا، سام فر، غرب استیل و شیشه ایمنی کبیر، به‌ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را براساس قابلیت‌های رقابتی کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها