کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
توسعه و حل مدل‌های بهینه‌سازی برای مدیریت توزیع منابع آب شهر قم

دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 9-38

10.48308/jimp.13.2.9

هادی فضلی؛ بهروز افشارنجفی؛ سیدتقی اخوان نیاکی


شبیه سازی چرخه عمر صنعت برق با استفاده از شبیه سازی عامل بنیان

دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 9-35

10.52547/jimp.12.4.9

محمد فرح بخش؛ محمود مدیری؛ سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ علیرضا پورابراهیمی


تبیین سیستم مقدار سفارش اقتصادی در شرایط تقاضا و دریافت‌های گسسته

دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 113-133

10.52547/jimp.12.2.113

هیبت‌اله صادقی؛ انور محمودی؛ زهرا رجبی


بهینه‌سازی زنجیره تأمین بیمارستان تحت شرایط عدم‌قطعیت: کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 161-191

10.52547/jimp.12.161

مصطفی سلمان نژاد؛ سید حبیب‌الله میرغفوری؛ داوود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی


ارائه مدل ریاضی برای حل مسئله زمان‌بندی خدمات دوره‌ای

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 139-163

10.52547/jimp.9.4.139

علیرضا ناصر صدرآبادی؛ ستاره بشروئی شرق؛ سید حیدر میرفخرالدینی


بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی برای حل مسئله تخصیص چندهدفه ارائه خدمات به مشتریان خوشه‌بندی‌شده بانک

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 85-110

سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ سید محمدتقی تقوی‌فرد؛ سید خلیل سجادی؛ جهانیار بامداد صوفی