نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

چکیده

کاهش هزینه‏های مرتبط با موجودی، از مهمترین استراتژی‏های هر بنگاه اقتصادی برای بقا و سوددهی در شرایط رقابتی امروزی است. در این راستا، مدل‏های موجودی کلاسیک جهت کاهش این هزینه‏ها مطرح شده‌اند، اما مدل‏های کلاسیک در کنار مزایای فراوان دارای فرضیات محدود کننده‌ای هستند. در این مطالعه، یک زنجیره سه سطحی لجستیکی شامل یک تولیدکننده، یک توزیع‏کننده و یک خرده‏فروش در نظر گرفته می‏شود و مسئله بهینه‌سازی مدل موجودی برای توزیع‌کننده مورد بررسی قرار می‏گیرد. در مسئله مورد نظر، توزیع‏کننده محصولات مورد نیاز خود را از تولیدکننده درخواست می‌کند اما به علت عدم امکان ارسال محصولات درخواستی هر سیکل به صورت یکجا، تولیدکننده محصولات را به صورت گسسته در چند مرحله ارسال می‌کند. به عبارت دیگر، از استراتژی دریافت چندگانه استفاده می-شود. همچنین تقاضای خرده‏فروش گسسته بوده و برابر مقدار ثابتی در فاصله‏های زمانی برابر است. در چنین حالتی، توزیع‌کننده در نظر دارد مقدار بهینه هر بار سفارش و مقدار بهینه ارسالی هر مرحله تولیدکننده را به گونه‌ای تعیین کند که هزینه‌های سیستم حداقل گردد. در نهایت، با بیان یک مثال عددی مسئله پیشنهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل با مدل کلاسیک موجودی مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش هزینه های نگهداری و سفارش‌دهی مدل پیشنهادی دارای کارایی بهتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic order quantity with discrete demand and delivery orders

نویسندگان [English]

  • Heibatolah Sadeghi 1
  • Anwar Mahmoodi 1
  • Zahra Rajabi 2

1 Department of Industrial Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Graduate of the Master of Industrial Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Reducing inventory costs is among the essential strategies for survival and profitability in today’s competitive environment. Classical inventory models have been developed to minimize inventory costs. However, they have several limiting assumptions. In this study, a three-level logistic chain consisting of a manufacturer, a distributor, and a retailer is considered. The problem of optimizing the inventory model for the distributor is examined. The distributor orders the products from the manufacturer. However, the manufacturer does not simultaneously deliver the total order and sends them in several discrete instances. In other words, it employs the multi-delivery strategy. Furthermore, the retailer’s demand is discrete and equal to a fixed amount at each equal interval of time. The distributor aims to determine the optimal order quantity and the optimal plan of receiving orders to minimize the total costs. Finally, the proposed problem is analyzed in a numerical example, and the results are compared with the classical inventory model. The results show that the proposed model has better performance with increasing holding and fixed ordering costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrete Delivery Orders
  • Discrete Demand
  • Inventory Control
  • Optimization