شناسایی و رتبه‌بندی استراتژی‌های مناسب تاب‌آوری زنجیره تأمین؛ رویکردی ترکیبی از نظریه بازی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ ندا رجبانی؛ صابر خلیلی اسبوئی؛ نرگس حکیمی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 9-31

https://doi.org/10.52547/jimp.9.2.9