نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه یزد.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.

چکیده

انتخاب تأمین‌کنندگان یک مسئله‌ مهم تصمیم‌گیری گروهی است که نیازمند به‌کارگیری گروهی از متخصصین است. در این مقاله رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی فازی با به‌کار بردن QFD فازی برای انتخاب تأمین‌کنندگان توسعه یافته است. در این روش پیشنهادی ابتدا مشخصه‌هایی را که باید محصول خریداری‌‌شده برای قانع کردن شرکت داشته باشد مشخص کرده‌ایم، سپس تأثیرات وابستگی درونی معیارهای ارزیابی تأمین‌کنندگان را بررسی کردیم و از میانگین وزن‌دهی فازی برای به دست آوردن حدهای بالا و پایین وزن‌ها بهره بردیم. در پایان، روش رتبه‌بندی کردن اعداد فازی را که بر اساس اندازه‌گیری سطح پایه‌گذاری شده است، برای به دست آوردن رتبه‌بندی نهایی تأمین‌کننده‌ها به کار گرفتیم. در الگوریتم پیشنهادی،با روش رتبه‌بندی اعداد فازی، شش تأمین‌کننده‌یکارخانه‌ی سنو پارس یزد را رتبه‌بندی کردیم. با روش میانگین وزن‌دهی فازی ادغامی از اطلاعات مبهم و ذهنی به عنوان متغیرهای زبانی یا اعداد فازی در نظر گرفته می‌شود، این روش سطح مطلوبیت کلی را تولید می‌کند که واقع‌بینی بیشتر و ابهام کمتر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Fuzzy QFD and Fuzzy MCDM Approach for Supplier Selection (A study of Snow-Pars co. of Yazd)

نویسندگان [English]

  • Ali Morovati Sharifabadi 1
  • Fatemeh Kazemi 2
  • Mojde Hayati 2

1 Assistant Professor, Yazd University.

2 MS, Yazd University.

چکیده [English]

Supplier selection is a highly important multi-criteria group decision making with the involvement of a group of experts. In this paper, a fuzzy multi-criteria group decision making approach that makes use of the QFD is developed for supplier selection process. The proposed methodology initially identifies the features that the purchased product should possess in order to satisfy the company’s needs, and then the proposed algorithm considers  the impacts of inner dependence among supplier assessment criteria and The upper and the lower bounds of  the weights of supplier assessment criteria are computed by using the fuzzy weighted average method. Finally A fuzzy number ranking method that is based on area measurement is used to obtain the final ranking of suppliers. The featured algorithm ranked six providers of the “Snow-Pars co. of Yazd” by using this method. The FWA method allows for the fusion of imprecise and subjective information expressed as linguistic variables or fuzzy numbers. The method is developed less imprecise and more realistic overall desirability levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier Selection
  • Quality Function Deployment (QFD)
  • Multi-Criteria Decision Making
  • Fuzzy Weighted Average