نویسنده = اکبر عالم تبریز
شناسایی مسائل پیش روی توسعه سیستم پایش از راه دور بیماران و ارائه راهکار از دیدگاه کاربران: کاربرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

10.48308/jimp.2024.233892.1514

امید شفق سرخ؛ اشکان عیوق؛ اکبر عالم تبریز


طراحی مدل ریاضی مکان‌یابی تسهیلات رقابتی چند محصول چند رقیب

دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 71-95

10.52547/jimp.12.4.71

سمیه ملکی؛ اکبر عالم تبریز؛ داود طالبی؛ علیرضا موتمنی


ارائه یک مدل برای برنامه‏ ریزی اصلی زنجیره‏ تأمین پایدار با ملاحظه یکپارچگی جریان مالی و فیزیکی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 39-62

امیرسالار محمدی؛ اکبر عالم تبریز؛ میرسامان پیشوایی


مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 33-51

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهروز دری نوکرانی؛ محسن محمدی پلارتی


تأثیر یکپارچگی بالادستی و پایین ‏دستی زنجیره تأمین بر عملکرد و برنامه‏ کیفیت

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 37-57

المیرا مشایخی نظام‌آباد؛ اکبر عالم تبریز


طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل عاملی و اوزان مشترک (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 45-76

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی


ارائه مدلی برای پیش بینی هزینه و زمان نهایی پروژه ها با رویکرد فراابتکاری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 51-65

اکبر عالم تبریز؛ مجتبی فرخ؛ احسان احمدی


گونه‌شناسی دیدگاه‌های عاملین توسعه خوشه‌های صنعتی با محوریت عوامل مؤثر بر عملکرد

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 35-55

اکبر عالم تبریز؛ حسن فارسیجانی؛ فرهاد فرزد؛ سید هادی میرقادری


تبیین استراتژی‌های تولیدی - مطالعه موردی در صنعت خودروسازی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 131-153

اکبر عالم تبریز؛ محمد باقرزاده‌آذر


طراحی و بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-89

اکبر عالم تبریز؛ عماد روغنیان؛ مصطفی حسین زاده