گونه‌شناسی دیدگاه‌های عاملین توسعه خوشه‌های صنعتی با محوریت عوامل مؤثر بر عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

3 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

4 دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

امروزه توسعه‌ی خوشه‌های صنعتی به عنوان یک رهیافت توسعه منطقه‌ای اهمیت بسیار زیادی یافته، تلاش‌های پژوهشگران زیادی را به خود معطوف داشته و دولت‌ها را به سمت تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه خوشه‌های صنعتی سوق داده است. این برنامه‌ها با هدف ارتقای عملکرد خوشه‌های صنعتی طراحی می‌شوند. متخصصان این حوزه علمی معتقدند عملکرد خوشه، مفهومی پیچیده و چندبعدی است که بررسی علمی ابعاد و عوامل مؤثر بر آن می‌تواند کمک شایانی به تدوین برنامه‌های اثربخش توسعه خوشه‌های صنعتی کند. در این پژوهش نظرات متخصصان درباره عوامل مؤثر بر عملکرد خوشه‌های صنعتی، شناسایی، گروه‌بندی و گونه‌بندی شده است و با مطالعه سیستماتیک ادبیات علمی و مصاحبه با متخصصان خوشه‌های صنعتی، 30 عامل مؤثر بر عملکرد خوشه‌های صنعتی شناسایی شده و با مشارکت برخط عاملین توسعه خوشه‌های صنعتی کشور، نظرات آن‌ها در مورد اهمیت این عوامل در تعیین عملکرد خوشه‌ها گردآوری شده است. این پژوهش نشان داده است که پنج نوع نگاه نسبت به اهمیت عوامل مؤثر بر عملکرد خوشه‌های صنعتی کشور وجود دارد. بررسی نقاط اشتراک و افتراق این دیدگاه‌ها، به تبیین پدیده عملکرد در خوشه‌های صنعتی کمک می‌کند و زمینه‌ای برای نظریه‌پردازی بومی در این خصوص به وجود می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Cluster Development Agents' Viewpoints with a Focus on Performance Determinants

نویسندگان [English]

  • Akbar Alem Tabriz 1
  • Hassan Farsijani 2
  • Farhad Farzad 3
  • Seyed Hadi Mirghaderi 4
1 Professor, Shahid Beheshti University.
2 Associate Professor, Shahid Beheshti University.
3 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.
4 Ph.D., Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

Nowadays developing industrial clusters has been emerged as an important regional development approach and turned attentions of many researchers and propels governments to develop and implement cluster development programs.  The programs have been designed in order to upgrade performance of clusters. Experts of the field believe in complexity and multi-dimensionality of performance concept in industrial clusters which summon more researches to clarify the concept and increase efficiency of cluster development programs. This research identified performance determinants of Iranian industrial clusters and investigated their priority which resulted in grouping of clusters. The research conducted with systematic review of the literature and interviews to develop list of determinants and with online participation of 22 cluster development agents (CDAs). Determinants have been reorganized into Q-sort by CDAs which clarified five groups of participants with deferent priority of determinants. The study can lead policy makers to find the key components affecting performance in clusters and therefore increase efficiency of policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Clusters
  • Performance Evaluation
  • Q-Method
  • Q-Factor Analysis