موضوعات = مدیریت تولید و عملیات
تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر ارزیابی آمادگی صنعت نسل چهارم

دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 267-297

10.48308/jimp.13.2.267

محمدرضا بهرامی؛ غلامرضا هاشم زاده؛ اشرف شاه منصوری؛ کیامرث فتحی هفشجانی


بررسی تأثیر بکارگیری فناوری بلاکچین بر تعاملات همکارانه و بهبود عملکرد در زنجیره تأمین

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 109-134

10.52547/jimp.12.1.109

اکبر رحیمی؛ پیمان اخوان؛ مریم فیلسوفیان؛ علی دارابی


طراحی مدل ریاضی سیستم تولیدی همکارانه ساخت بر اساس سفارش تحت شرایط عدم‌قطعیت

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 193-224

10.52547/jimp.12.1.193

مهرناز سادات سیدبطحائی؛ جاوید قهرمانی نهر؛ حامد نوذری؛ سید اسماعیل نجفی