کلیدواژه‌ها = داده‌کاوی
ارائه مدل پیش‌بینی ریسک‌های بحرانی شبکه انتقال گاز با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی

دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 281-322

10.48308/jimp.13.1.281

محمد صادق بهروز؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ عادل آذر؛ عزت‌اله اصغری‌زاده


مدیریت فرایندهای نگهداری و تعمیرات با رویکرد ترکیبی چارچوب طبقه‌بندی فرایندها و داده‌کاوی

دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 175-198

10.52547/jimp.12.2.175

علی مروتی شریف آبادی؛ سید محمود زنجیرچی؛ ام البنین عباس آبادی