الگوریتم ترکیبی داده‌کاوی و مدل‌سازی زنجیره تأمین مبتنی بر داده جهت تخصیص کالا به انبارها و خدمت‌دهی انبار به مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم‌های اطلاعاتی، پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

10.52547/jimp.2021.221699.1259

چکیده

این پژوهش به مسئله‌ی تخصیص کالاها به انبار و انبار به مشتریان در شرایطی که تنوع کالاها و تعداد مشتریان زیاد است می‌پردازد. گسترش سطح دسترسی به اینترنت و افزایش تمایل به خرید اینترنتی، افزایش تعداد بالقوة مشتریان و تنوع سبد خرید مشتریان را به دنبال دارد. در شرایطی که تنوع کالاها و تعداد مشتریان زیاد باشد چالش‌هایی از قبیل تحویل کالا یا خدمات در زمان مشخص، انتخاب و تخصیص سفارش در انبارهای غیرمتمرکز و مسئله‌ی تخصیص انبار به مشتریان به سختی قابل حل است. برای حل این چالش‌ها تاکنون استفاده از مدل‌سازی‌های ریاضی با روش‌های حل فراابتکاری پیشنهاد شده است اما چون تنوع کالاها و تعداد مشتریان و حالت‌های تخصیص زیاد است حل مدل‌های ریاضی پیچیدگی زیادی دارد و زمان بسیار زیادی می‌طلبد. با بهبود توان محاسباتی و فضای ذخیره‌سازی، روش‌های مبتنی بر داده برای حل این چالش‌ها مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش راه‌حل مبتنی بر داده که ترکیبی از داده‌کاوی و حل مدل‌سازی ریاضی است پیشنهاد دادیم که با استفاده از خوشه‌بندی مشتریان، تنوع کالاها و تعداد مشتریان را مدیریت می‌کند و می‌تواند در زمان کمتر حل مدل‌های ریاضی را امکان‌پذیر کند. روش حل و الگوریتم طوری طراحی شده است که جواب نهایی با تغییر برخی از پارامترها دقیقاً برابر با جواب بهینه‌ی حل دقیق مدل‌سازی‌های ریاضی خواهد بود. این الگوریتم و روش حل روی داده‌های تراکنش‌های خرید دیجی‌کالا پیاده‌سازی شده و نتایج آن در این پژوهش آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات