نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشگاه یزد، یزد

چکیده

دانشگاه‌ها نهادهایی خدماتی هستند که باتوجه به لزوم پویایی در آن‌ها، درجهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات خود تلاش می‌کنند. در این میان تجهیزات رایانه‌ای و دستگاه‌های اداری از مهم‌ترین دارایی‌های این‌گونه سازمان‌ها محسوب می‌شوند و به تبع آن، اهمیت نگهداری و تعمیرات این سیستم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به این که مدیریت فرایند یکی از راه‌های بررسی شرایط و موقعیت فعلی سازمان و زمینه‌ساز بهبود و اصلاح آن می‌باشد، پژوهش حاضر با هدف مدیریت فرایندهای نگهداری و تعمیرات سیستم‌های رایانه‌ای دانشگاه یزد انجام شده است. در این مطالعه به منظور شناسایی شکاف‌ها و کمبودهای موجود، ابتدا واحد فناوری اطلاعات دانشگاه با سایر سازمان‌های مشابه مورد مقایسه قرار گرفت و فرایندهای مربوط به نگهداری و تعمیرات تجهیزات رایانه‌ای مستندسازی شدند. در ادامه داده‌های 9ماهه مربوط به گزارش خرابی تجهیزات، جهت اطلاع از روند خرابی‌های اتفاق افتاده، بررسی روابط موجود در بین آن‌ها و همچنین کمک به مهندسی مجدد فرایندها، استخراج شده و با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی مورد تحلیل قرار گرفتند. در آخر نیز باتوجه به مسائل و مشکلات موجود و همچنین چارچوب طبقه‌بندی فرایندهای نت واحد آموزشی، راهکارهای عملی و متناسب با شرایط دانشگاه مطابق با نظر خبرگان این حوزه، از طریق نظرسنجی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت‌بندی شدند. در این رتبه‌بندی، گزینه‌های مربوط به نحوه ورود شرکت پیمانکار به دانشگاه در درجه اهمیت بالاتر، عوامل زمینه‌ساز موفقیت و کیفیت کاری شرکت‌ها در اولویت‌های بعد و در آخر نیز امور مربوط به پایان کار شرکت پیمانکار، قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Processes Management of Maintenance Using PCF and Data Mining

نویسندگان [English]

  • Ali Morovati Sharifabadi 1
  • seysd mahmoud zanjirchi 2
  • ommolbanin abbasabadi 2

1 Yazd University, Yazd, Iran

2 Yazd University, Yazd

چکیده [English]

Universities are service institutions that given the need for dynamism, strive to improve the quality of their services; Meanwhile, computer equipment and office equipment are the most important assets of such organizations. Therefore, the importance of maintaining and repairing these systems is very important. Given that process management is one of the ways to study the current situation and position of the organization and pave the way for its improvement, the present study aims to manage the maintenance and repair processes of computer systems at Yazd University.In this study, in order to identify gaps and deficiencies, the university's Information Technology unit was first compared with other similar organizations and processes related to the maintenance and repair of computer equipment were documented.Then, 9-month data related to equipment failure report were extracted to find out about the process of failures, to examine the relationships between them, as well as to assist in the Processes Reengineering, and they were analyzed using data mining techniques. Also, according to the existing issues and problems and the classification framework of the educational unit's net processes, practical solutions appropriate to the university's conditions according to the opinion of experts in this field were prioritized through surveys and Analytical Hierarchy process. In this ranking, the factor related to how the contractor company entered the university was of higher importance, Factors that determine the success and quality of companies' work were the next priorities, and the final factor was the affairs related to the end of the contractor's work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Mining
  • Maintenance
  • PCF
  • Process Management