کلیدواژه‌ها = نگهداری و تعمیرات
ارائه مدل پیش‌بینی ریسک‌های بحرانی شبکه انتقال گاز با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی

دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 281-322

10.48308/jimp.13.1.281

محمد صادق بهروز؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ عادل آذر؛ عزت‌اله اصغری‌زاده


مدیریت فرایندهای نگهداری و تعمیرات با رویکرد ترکیبی چارچوب طبقه‌بندی فرایندها و داده‌کاوی

دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 175-198

10.52547/jimp.12.2.175

علی مروتی شریف آبادی؛ سید محمود زنجیرچی؛ ام البنین عباس آبادی


مدل بهینه‌سازی بازرسی دوره‌ای برای یک سیستم دو‌مؤلفه‌ای با وابستگی خرابی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 83-110

10.52547/jimp.10.2.83

علی نادی زاده اردکانی؛ هانیه رنجبر؛ میترا موبد