نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.52547/jimp.2022.227897.1379

چکیده

نگهداری و تعمیرات و بحث تعیین نرخ بهینه تولید، دو مبحث مجزا هستند که امروزه به دلیل وابستگی متقابل بین آنها، باهم ادغام و به عنوان دو جزء جداناپدیر مطرح میگردند. در این مقاله سیستم تولیدی مستعد شکست شبکه ای غیر پایدار با فرض وجود کالاهای فسادپذیر که دارای فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی می باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف از ارائه این مقاله، تعیین نرخ بهینه تولید و به تبع آن کمینه کردن مجموع هزینه های تولید، کمبود، فساد، نگهداری تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی، دوباره‌کاری و نگهداری کالا در یک افق زمانی بلند مدت است. عدم قطعیت به دلیل خرابی‌های تصادفی ماشین آلات باعث شده است تا حل چنین مسائلی با مدلهای ریاضی بسیار پیچیده گردد. لذا در این مقاله از ابزار شبیه سازی گسسته پیشامد و نرم افزار ARENA.14 جهت محاسبه شاخص های عملکردی سیستم استفاده شده است. همچنین جهت ارزیابی کارایی سیستم و تعیین سناریوی بهینه، از تکنیک تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است که نتایج آن، کارایی مدل ارائه شده را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Model of Simulation-Data Envelopment Analysis in Network Failure manufacturing Systems Considering Reliability-Centered Maintenance and Return of Defective Items

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Tavan 1
  • Seyed Mojtaba Sajadi 2
  • Farzad Movahedi Sobhani 3
  • Amir Azizi 3

1 PhD student, Department of Industrial Engineering, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department Faculty of Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Maintenance and repair and the discussion of determining the optimal rate of production are two separate topics that today, due to the interdependence between them, are merged and are presented as two separate components. In this paper, the production system prone to unstable network failure is investigated, assuming the existence of perishable goods that have preventive and corrective net activities. The purpose of this article is to determine the optimal rate of production and consequently minimize the total cost of production, shortages, corruption, maintenance of preventive and corrective repairs, rework, and maintenance of goods over a long-time horizon. Uncertainty due to accidental machine failures has made solving such problems very complicated with mathematical models. Therefore, in this paper, the discrete event simulation tool and ARENA.14 software are used to calculate system performance indicators. Also, in order to evaluate the efficiency of the system and determine the optimal scenario, the data envelopment analysis technique has been used, the results of which show the efficiency of the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance
  • Reliability
  • Failure Prone Manufacturing Systems
  • Simulation
  • Data Envelopment Analysis