کلیدواژه‌ها = مدل ریاضی
تعداد مقالات: 7
2. ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه ‏های پژوهش و توسعه در بنگاه ‏های یکپارچه‌ساز سیستم ‏های پیچیده

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-36

رضا نورایی بیدخت؛ محسن حامدی؛ عزت الله اصغری زاده


3. طبقه بندی پروژه ها در مدیریت سبد پروژه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره MHDIS

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-40

فاطمه ممی زاده؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمدرضا مهرگان


7. طراحی مدل غیرخطی فازی انتخاب تأمین‌کننده در حالت منبع‌یابی چندگانه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 81-105

مسعود ربیعه؛ مجید اسماعیلیان