نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. توسعه مدل برنامه‌ریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روش‌های اجرایی و فعالیت جبرانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 147-173

10.52547/jimp.11.1.147

جواد احمدی مقدم؛ ناصر مطهری فریمانی؛ مصطفی کاظمی


2. طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 163-197

الهام اسدپور؛ علیرضا پویا؛ ناصر مطهری فریمانی


3. تولید قوانین فازی از نمونه های آموزشی برای سیستم های طبقه بندی فازی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 163-188

ناصر مطهری فریمانی؛ منصور مؤمنی؛ حمیدرضا یزدانی