کلیدواژه‌ها = پایداری
مدلسازی توانمندسازهای صنعت ۴.0 در پیاده سازی زنجیره تأمین پایدار با رویکرد دیمتل-فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی

دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 141-172

10.48308/jimp.13.1.141

سید علیرضا رکن الدینی؛ داود عندلیب اردکانی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ سید مجتبی حسینی بامکان


برنامه‌ریزی پایدار زنجیره تأمین یک هلدینگ داروسازی با استفاده از مفهوم هاب تأمین

دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 241-279

10.48308/jimp.13.1.241

مهسا رفیعی؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ محمد حاجی‌مولانا


مدل‌سازی ساختار ائتلاف بهینه با استفاده از مفهوم پاسخ هسته

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 9-32

10.52547/jimp.11.1.9

محمدرضا مهرگان؛ قهرمان عبدلی؛ الهام رازقندی