نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.52547/jimp.2022.227674.1369

چکیده

در این پژوهش، تعاملات نهادهای مستقر در یک شهرک صنعتی دارویی، شامل روابط بین تأمین-کنندگان، مجموعه تولیدکنندگان و مشتریان، با استفاده از مفهوم هاب تأمین، به‌عنوان فراهم‌آورندۀ خدمات لجستیکی تحت مدیریت 3PL بهینه شده است. در این راستا یک مدل جدید ریاضی برای زنجیره تأمین این مجموعه صنعتی، در حالت پایدار پیشنهاد شده که محورهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در این مدل لحاظ و سپس توسط نرم‌افزار گمز بطور دقیق حل گردیده است. هدف، کمینه‌کردن هزینه‌های تحمیل‌شده به سیستم است که شامل هزینه عملیاتی هاب تأمین، هزینه حمل‌ونقل موادخام و محصولات، هزینه سفارش‌گذاری، هزینه انبارداری موادخام و محصولات نهایی، هزینه کمبود محصولات نهایی که به شکل پس‌افت در نظر گرفته شده‌اند، هزینه استخدام و اخراج نیروی انسانی و هزینه معدوم کردن ضایعات این کارخانجات دارویی است. از آنجایی‌که حل مسائل در مقیاس صنعتی و بزرگ به شکل دقیق، زمانبر هستند، یک روش ابتکاری مبتنی بر آزادسازی در این مقاله پیشنهاد شده است. سپس، مجموعه‌ای از مسائل نمونه‌ای با الهام از مطالعه موردی اجرا و پیاده‌سازی شده‌‌اند. در ادامه، نتایج دقیق بدست‌آمده توسط نرم‌افزار گمز و روش ابتکاری با یکدیگر مقایسه گردیده‌اند که حاکی از بهبود چشم‌گیر زمان محاسباتی در ازای بکارگیری این روش ابتکاری و عملکرد برجستۀ این روش است. در انتها، به منظور درک بهتر میزان حساسیت‌پذیری محورهای مختلف رویکرد پایداری (شامل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی)، چندین تحلیل حساسیت مختلف صورت پذیرفته و یافته‌های مدیریتی و عملیاتی مفیدی در این خصوص برای مدیریت ارشد چنین صنایعی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sustainable Supply Chain Planning of a Pharmacitucal Holding using Supply Hub

نویسندگان [English]

  • Mahsa Rafiei 1
  • Farzad Movahedi Sobhani 2
  • Mohammad Hadji Molana 2

1 Ph.D student, Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this study, the interactions of entities located in a pharmaceutical industrial zone, including relationships between suppliers, manufacturers and customers, are optimized using the concept of supply hub, as a logistics service provider under 3PL management. In this regard, a new mathematical model for the supply chain of this industrial zone has been proposed in a sustainable approach, in which the economic, social and environmental axes are considered in this model and then carefully solved by GAMS software. The goal is to minimize the costs imposed on the system, comprising the operating cost of the supply hub, the cost of transporting raw materials and products, the cost of ordering, the cost of storing raw materials and finished products, the cost of shortage of finished products considered as back-ordered, the cost of hiring and firing as well as the cost of destroying the waste of these pharmaceutical factories. Since solving large-scale problems in this context is time-consuming, an efficient heuristic relaxation-based approach is proposed in this paper. Then, a series of sample instances inspired by the case study have been implemented. The results obtained by GAMS and the proposed heuristic method are then compared, indicating a significant improvement in computational time in exchange for the use of this efficient heuristic. Finally, to understand the sensitivity of different axes of the sustainability approach, several sensitivity analyses have been conducted and useful managerial and operational insights are presented for top management of such industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Supply Chain
  • Industrial Zone
  • Pharmaceutical
  • Cate Study