کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین پایدار
مدلسازی توانمندسازهای صنعت ۴.0 در پیاده سازی زنجیره تأمین پایدار با رویکرد دیمتل-فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی

دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 141-172

10.48308/jimp.13.1.141

سید علیرضا رکن الدینی؛ داود عندلیب اردکانی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ سید مجتبی حسینی بامکان


ارائه مدلی برای ارزیابی توانمندی‌های چندگانه زنجیره تأمین پایدار بر پایه هوش مصنوعی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 107-129

10.52547/jimp.11.3.107

ولی اله اصلانی لیائی؛ صادق عابدی؛ علی رضا ایرج پور؛ رضا احتشام راثی