نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 4
3. مدل برنامه ریزی آرمانی فازی خاکستری به منظور موازنه زمان، هزینه، ریسک و کیفیت پروژه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-80

حنان عموزاد مهدیرجی؛ نیما مختارزاده؛ سارا رادمند


4. ارائه مدل یکپارچه تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد موقعیت‌یابی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 185-209

محمدرضا آراستی؛ نیما مختارزاده؛ امیر خانلری