نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 8
2. الگوریتم‌های تکاملی برای مسئله مکان‌یابی تخصیص زنجیره تأمین زیست متان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 29-54

سهیلا خویشتن‌دار؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری نوکرانی؛ سیدامید رعنایی سیادت


4. زمان‌بندی گردش شغلی در سیستم تولید تازه‌آرایش‌یافته به‌صورت سلول تولید ناب با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-59

اشکان عیوق؛ مصطفی زندیه؛ حسن فارسیجانی؛ بهروز دری نوکرانی


6. زمان‌بندی شیفت کاری کارکنان چند‏مهارته با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 87-102

محمد اکبری؛ بهروز دری نوکرانی؛ مصطفی زندیه


7. به کارگیری الگوریتم های فراابتکاری در مدل یکپارچه سازی شبکه لجستیک توزیع کالا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 99-119

حمزه قجاوند؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری نوکرانی


8. طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید بر اساس رفتار توابع ریاضی (xCos(x و (tanh(x

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 107-123

سید هادی میرقادری؛ مصطفی زندیه