موضوعات = داده‌کاوی
ارائه رویکردی مبتنی بر سابقه‌ خرید مشتریان و توصیه‌ی محصول به مشتری: مورد مطالعه مشتریان دیجی‌کالا

دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 99-118

10.48308/jimp.13.2.99

حمید شریفی اصفهانی؛ ناصر شهسواری پور؛ محمدحسین شریفی فینی؛ راضیه بهمن یار


ارائه مدل پیش‌بینی ریسک‌های بحرانی شبکه انتقال گاز با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی

دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 281-322

10.48308/jimp.13.1.281

محمد صادق بهروز؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ عادل آذر؛ عزت‌اله اصغری‌زاده