کلیدواژه‌ها = پذیرش فناوری
مدل پذیرش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 9-39

10.52547/jimp.10.1.9

مهدی باستان؛ معصومه زارعی؛ علی‌محمد احمدوند


شبیه‌سازی پذیرش فناوری ارتباط حوزه نزدیک با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 181-204

غلامرضا هاشم‌زاده؛ محمدرضا بهرامی


بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری RFID در صنایع ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 117-141

علی اکبر جوکار؛ علی نصیر زنوزی