کلیدواژه‌ها = الگوریتم رقابت استعماری
ارائه مدل بهینه‌سازی استوار به‌منظور طراحی زنجیره تأمین خون جامع تحت شرایط عدم‌قطعیت عرضه و تقاضا

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-116

10.52547/jimp.11.1.81

طاهر کوچکی تاجانی؛ علی محتشمی؛ مقصود امیری؛ رضا احتشام راثی


مدل‌سازی ریاضی و الگوریتم رقابت استعماری برای مسئله خط مونتاژ جریان کارگاهی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 93-111

حبیب‌رضا غلامی؛ اسماعیل مهدی زاده؛ بهمن نادری