کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ریاضی
مدل‌سازی ساختار ائتلاف بهینه با استفاده از مفهوم پاسخ هسته

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 9-32

10.52547/jimp.11.1.9

محمدرضا مهرگان؛ قهرمان عبدلی؛ الهام رازقندی


ارائه مدل بهینه‌سازی استوار به‌منظور طراحی زنجیره تأمین خون جامع تحت شرایط عدم‌قطعیت عرضه و تقاضا

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-116

10.52547/jimp.11.1.81

طاهر کوچکی تاجانی؛ علی محتشمی؛ مقصود امیری؛ رضا احتشام راثی


ارائه یک روش دو‌مرحله‌ای برای ایجاد و بهنگام‌کردن برنامه زمان‌بندی جراحی اصلی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 167-196

10.52547/jimp.10.1.167

شایان بارافکنده؛ آرزو عتیقه چیان؛ کامران کیانفر


ارائه مدل ریاضی برای حل مسئله زمان‌بندی خدمات دوره‌ای

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 139-163

10.52547/jimp.9.4.139

علیرضا ناصر صدرآبادی؛ ستاره بشروئی شرق؛ سید حیدر میرفخرالدینی


ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد کسب‌وکار با رویکرد هم‌افزایی زنجیره ارزش

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 63-91

امیرکامران کیامهر؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری؛ محمدعلی عمادی


انتخاب و زمان‌بندی چندین پروژه با محدودیت منابع در چندین حالت اجرایی به‌منظور حداکثر‌کردن ارزش فعلی خالص

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 79-100

امید موحدیان عطار؛ مجید اسماعیلیان؛ داریوش محمدی زنجیرانی